WinRAR v3.70 Final

ຫລັງຈາກທີ່ອອກເບຕ້າມາຫລາຍເວີຊັນ ໃນທີ່ສຸດ RarLab ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍ WinRAR 3.70 Final ອອກມາແລ້ວ ແລະຄວາມປ່ຽນແປງຫລັກ ໆ ໃນເວີຊັນນີ້ກໍ່ຈະເປັນການຮອງຮັບການໃຊ້ງານໃນ Windows Vista, ຮອງຮັບ ISO 13346 (UDF) file format, ຮອງຮັບ Unicode ໃນໄຟລ໌ ISO 9660 ລວມໄປເຖິງຫນ້າຕ່າງ archiving ແລະ extraction ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ ແລະເພີ່ມ command line switches ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີການປັບປຸງຄວາມປອດໄພອີກເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດຂອງ change log ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກເວບໄຊຕ໌ຂອງຜູ້ພັດທະນາ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.