Pidgin 2.0.1 ອອກແລ້ວ


Pidgin (ຊື່ເກົ່າຄື Gaim) ໂປຣແກຣມ multi-protocol Instant Messaging client ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ AIM, ICQ, IRC, MSN, Yahoo!, Google Talk, QQ, etc… ໄດ້ອອກເວີຊັນໃຫມ່ມາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍໄດ້ແກ້ໄຂບັ໊ກກວ່າ 100 ຈຸດຈາກເວີຊັນ 2.0 ທີ່ອອກມາກ່ອນຫນ້ານີ້

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.