Notepad++ v4.1

ໂປຣແກຣມ source code editor ທີ່ແຈກຟຣີ (ພາຍໃຕ້ລິຂະສິດ GPL) ທີ່ມີຄຸນນະພາບອີກຕົວໜຶ່ງທີ່ໜ້າໃຊ້ງານ ໄດ້ອອກເວີຊັນໃຫມ່ມາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍໃນເວີຊັນນີ້ໄດ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາໂປຣແກຣມຄ້າງ ເມື່ອເວລາບັນທຶກຄ່າຕ່າງ ໆ ຕອນຈະປິດໂປຣແກຣມ ແລ້ວກໍ່ຕອນໃຊ້ command line ໃນຂະນະທີ່ມີ Notepad++ ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ເປັນການປັບປຸງຄວາມສາມາດອື່ນ ໆ ລວມເຖິງເພີ່ມຕົວເລືອກເຂົ້າມາອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອ່ານເຕັມ ໆ​ ໄດ້ຈາກລິງກ໌ນີ້

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.