Pagebar v1.3.1a

ຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ຈະເລີ້ມຂຽນກ່ຽວກັບປລັກອິນສຳຫລັບ WordPress ມື້ລະໜ້ອຍ ໆ ເພື່ອອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແດ່ບໍ່ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ ເຊິ່ງກໍ່ຫວັງວ່າ ຈະມີຜູ້ສົນໃຈ 😉

Pagebar v1.3.1a ເປັນປລັກອິນເພື່ອເພີ່ມແທບສຳຫລັບໄປຫນ້າຕ່າງ ໆ ທີ່ຢູ່ໃນບລັອກ ເພາະວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໃນ WordPress ນັ້ນ ເມື່ອເຮົາມີຫລາຍ ໆ ຫນ້າແລ້ວ ຈະມີລິງກ໌ໄປຫນ້າກ່ອນຫນ້ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໄປໜ້າທີ່ເທົ່າໃດ ດັງນັ້ນ ຈຶ່ງມີປລັກອິນ Pagebar v1.3.1a ທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍທີ່ເມື່ອເຮົາເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ ກໍ່ຈະມີລັກສະນະດັ່ງໃນພາບ

ວິທີການຕິດຕັ້ງ

 1. ດາວໂຫລດປລັກອິນ
 2. ແຕກໄຟລ໌ໄປໄວ້ໃນ /wp-content/plugins/
 3. ຈັດການ Activate ໃນ WordPress Admin
 4. ແກ້ໄຂໄຟລ໌ index.php ຂອງ theme ທີ່ໃຊ້ ໂດຍໃສ່ <?php wp_pagebar(array("prev"=>"&laquo;&nbsp;ໜ້າກ່ອນໜ້ານີ້", "next"=>"ໜ້າຖັດໄປ&nbsp;&raquo;")); ?

  ແທນ

  <div class="alignleft"><?php next_posts_link('&laquo; Previous Entries') ?></div>
  <div class="alignright"><?php previous_posts_link('Next Entries &raquo;') ?><div>

 5. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ອັບໂຫລດກັບຄືນໄວ້ ແລ້ວທົດລອງເບິ່ງ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.