JkDefrag 3.8

ທຳມະດາຢ່າງໜຶ່ງຂອງ Windows ກໍ່ຄືຕ້ອງທຳການຈັດຮຽງຂໍ້ມູນໃນ disk ໃຫມ່ເລືອຍ ໆ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Disk defragment ນັ້ນເອງ ແລະມື້ນີ້ກໍ່ມີໂປຣແກຣມຈັດຮຽງຂໍ້ມູນມາແນະນຳ ຄື JkDefrag

JkDefrag ເປັນ Opensource software ທີ່ມີລິກຂະສິດແບບ GNU ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄວາມສາມາດຂອງມັນຄື ທຳການຈັດຮຽງຂໍ້ມູນຕ່າງ ໆ ທີ່ມີການກະຈັດກະຈາຍໃນ harddisk ເຮົາໃຫ້ເປັນລະບຽບຮ້ອຍຮ້ອຍ ແລະໄວຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ໃຊ້ໄດ້ທັງ Harddisk drive ແລະ USB Flash drive ທົ່ວ ໆ ໄປ ມີຈຸດເດັ່ນຄືຄວາມໄວໃນການທຳງານ, ຂະໜາດຂອງໂປຣແກຣມທີ່ນ້ອຍ ແລະຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການນຳໃຊ້ ພຽງເປີດໂປຣແກຣມເທົ່ານັ້ນ ມັນກໍ່ຈະທຳໜ້າທີ່ຂອງມັນເອງ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.