Feisty RC ເລື່ອນ!

Ubuntu 7.04 Feisty Release Candidate ຖືກເລື່ອນການເປີດຕົວອອກໄປ ເພາະມີບັນຫາກັບ ATA chipsets ບາງຮຸ່ນ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບການສະແດງສະຖານະຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ເຊິ່ງທາງຕົວແທນຂອງທີມງານໄດ້ແຈ້ງອອກມາວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນການເປີດຕົວອອກໄປກ່ອນ ແລະກໍ່ຍັງບໍ່ມີກຳຫນົດການໃຫມ່ອອກມາແຕ່ຢ່າງໃດ

ເລື່ອງນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ Final ver. ນັ້ນ ອາດຈະຕ້ອງຖືກເລື່ອນໄປນຳພ້ອມ ແຕ່ທາງຕົວແທນຂອງ Ubuntu ກ່າວວ່າ ຈະພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນ

ທີ່ມາ – UbuntuNews [via]

ອືມ… ເລື່ອນກໍ່ດີ ຈະໄດ້ຈັດການບັນຫາໃຫ້ຫມົດ ໆ ກ່ອນ ດີກວ່າເປີດຕົວອອກມາແລ້ວມີແຕ່ບັ໊ກ ^_^

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.