FlashGet v1.82.1001

ອອກເວີຊັນໃຫມ່ອີກຄັ້ງສຳຫລັບໂປຣແກຣມຊ່ວຍດາວໂຫລດຍອດນິຍົມ FlashGet, ເຊິ່ງໃນເວີຊັນໃຫມ່ ກໍ່ມີຈຸດປ່ຽນແປງຫລັກ ໆ ເຊັ່ນ Dropzone ທີ່ໜ້າໃຊ້ງານຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີໄອຄອນໃຫມ່, ມີການຈັດຮຽນເມນູຕ່າງ ໆ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມລະບົບ Tab ເຂົ້າມາເປັ້ນຕົ້ນ

FlashGet ເປັນໂປຣແກຣມຊ່ວຍດາວໂຫລດ ທີ່ຮອງຮັບຫລາກຫລາຍ Protocols ບໍ່ວ່າຈະເປັນ HTTP, FTP, MMS, RTSP ໆລໆ ລວມໄປເຖິງຮອງຮັບ BitTorret ອີກນຳ. ຕົວໂປຣແກຣມສາມາດແບ່ງໄຟລ໌ອອກເປັນຫລາຍ ໆ​ ສ່ວນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ການດາວໂຫລດນັ້ນໄວຂຶ້ນໄດ້ (ອາດໄວຂຶ້ນເຖິງ 6-10 ເທົ່າສຳຫລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດບາງປະເພດ) ເຊິ່ງໂປຣແກຣມນີ້ເປັນຟຣີແວຣ໌ ສາມາດດາວໂຫລດມາຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “FlashGet v1.82.1001”

  1. ອື້ມ ! ເປັນຂາປະຈຳໂປຮແກມນີ້ຄືກັນ 🙂 ຊິໂຫຼດກ່ອນ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.