Skype ເປີດຕົວ Online Store

ເປີດຕົວຢ່າງງຽບ ໆ ສຳຫລັບ Skype Shop ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການຂາຍສິນຄ້າຕ່າງ ໆ ກ່ຽວກັບ VoIP ໂດຍມີໝວດໝູ່ສິນຄ້າຢູ່ 9 ໝວດ

  • Skype Phones
  • Skype Headsets
  • Skype WebCams
  • Skype Starter Kit
  • Accessories
  • Small Business
  • Mac compatible
  • ແລະ Best sellers

ທີ່ມາ – Gizmodo [via]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.