BDA ຢັນ Blu-ray ຈະມາແທນທີ່ DVD ພາຍໃນ 3 ປີ!

Frank Simonis ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Blu-ray Disc Association ປະຈຳ Europe ປະກາດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນງານ CeBit ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດເຢຍລະມັນວ່າ ພາຍໃນສາມປີໜ້ານີ້ Blu-ray ຈະຄອງຕຳແໜ່ງ DVD ຍຸກຫນ້າຢ່າງແນ່ນອນ

ທີ່ມາ – Crave

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.