Flash-based hard drives ໂດຍ Intel

vssdsm.jpgIntel ຜູ້ຜະລິດ CPU ລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ໄດ້ກຽມເປີດວາງຈຳຫນ່າຍ Z-U130 ເຊິ່ງເປັນ Hard drive ທີ່ໃຊ້ຫນ່ວຍຄວາມຈຳລະບົບ Flash ໂດຍເນັ້ນທຳຕະຫລາດໄປທີ່ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີລາຄາປະຫຍັດ ລວມໄປເຖິງ Intel’s Classmate PC ທີ່ໃຊ້ເນື້ອທີ່ HDD ພຽງ 1GB ສຳຫລັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ແລະ 2GB ສຳຫລັບລະບົບປະຕິບັດການ Windows XP

ໂດຍໃນຂະນະນີ້ໂມເດລ 1GB ແລະ 2GB ມີວາງຈຳຫນ່າຍແລ້ວ ສ່ວນໂມເດລ 4GB, 8GB ຈະມີວາງຈຳຫນ່າຍໃນເດືອນຫນ້າ ແລະໃນຊ່ວງເຄິ່ງຫລັງຂອງປີນີ້ ກໍ່ຈະມີການວາງຈຳຫນ່າຍໂມເດລທີ່ມີຄວາມຈຸ 20GB ແລະ 40GB ຕາມດ້ວຍ 80GB, 160GB ໃນປີຫນ້ານີ້

ທີ່ມາ – vnunet [via Neowin]

ກິນຢູ່ຢ່າງພໍພຽງອີຫລີ lol

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.