nVIDIA ອອກ ForceWare 101.41 Beta ສຳຫລັບ Vista x86/64bit

Beta driver  ໃຫມ່ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Windows Vista ໂດຍມີການປັບປຸງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນໃນ ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຈາກ Microsoft ທັງໃນສ່ວນຂອງ OpenGL ແລະ SLi.

ໃນ driver ຕົວນີ້ ຮອງຮັບ DirectX 9 ໃນ GeForce 6/7/8 series ແລະ DirectX 10 ໃນ GeForce 8800 ລວມເຖິງຮອງຮັບ SLi ສຳຫລັບ OpenGL ແລະ DirectX9. ສ່ວນງານໃຊ້ງານ DirectX10 ໃນແບບ SLi ນັ້ນຍັງບໍ່ມີໃນເວີຊັນນີ້.

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.