WordPress v2.1.2 – An Emergency Update

ທາງ WordPress ໄດ້ອອກອັບເດທສຸກເສີນສຳຫລັບ ຜູ້ທີ່ ຕິດຕັ້ງ/ໃຊ້ງານ WordPress v2.1.1 ໃຫ້ຮີບທຳການອັບເດທໄປໃຊ້ v2.1.2 ດ່ວນ ເນື່ອງຈາກມີການຄົ້ນພົບ ຂໍ້ບົກພ່ອງທາງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ມີໃນ v2.1.1 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີນັ້ນ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໃນ user-level ໄດ້

ສຳຫລັບທ່ານໃດທີໃຊ້ WordPress v2.1.1 ໃຫ້ທຳການອັບເດທດ່ວນ ສ່ວນທ່ານໃດທີ່ຍັງໃຊ້ v2.1 ແມ່ນປອດໄພ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອັບກໍ່ໄດ້

ທີ່ມາ – WordPress.org

ປະກົດວ່າ… au8ust.org is powered by WP v2.1 LOL

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.