The flipping ship

FLIPThe FLIP research vessel (Floating Instrument Platform) ເຮືອທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັ້ງສາກຢູ່ກາງນ້ຳໄດ້ ມີຫນ້າທີ່ໃນການສຶກສາ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງອຸຕຸວິທະຍາ

ຕົວເຮືອມີຂະຫນາດຄວາມຍາວເຖິງ 108 ແມັດ ແລະຫນັກເຖິງ 700 ໂຕນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 28 ນາທີໃນການ ຕັ້ງເຮືອ ໂດຍສ່ວນຫາງຂອງເຮືອຈະຈົມນ້ຳໄປປະມານ 91 ແມັດ ເຫລືອໄວ້ພຽງຫົວເຮືອທີ່ຊີ້ຂຶ້ນຟ້າ 16 ແມັດ

ໃນປີ 1995 FLIP ໄດ້ຮັບເງິນ $2,000,000 ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄຫມຂຶ້ນ

[youtube tQxQfQU_hsk]

ທີ່ມາ – Fogonazos

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.