Running Windows XP on 8MHz Pentium with 20MB of RAM

ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫນຸ່ມເຢັຍລະມັນ ທີ່ຢາກທົດສອບຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳສຸດ ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະໃຊ້ງານ (ຫລືຢ່າງນ້ອຍກໍ່ພໍເຫນັງເມ້າສ໌ 😛 ) Windows XP ໄດ້

ລາວລອງເຮັດ 4 ແບບ

  1. ທຳອິດໃຊ້ Socket 5, Pentium 100 MHz 64 RAM ຕິດຕັ້ງ ແລ້ວ downgrade ລົງເປັນ Pentium 75 MHz 24 RAM ກໍ່ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່
  2. ຕໍ່ມາໃຊ້ Socket 3, Pentium Overdrive 83 MHz 64 RAM ແລ້ວ downgrade ລົງເປັນ Pentium 63 MHz 18 MB RAM ກໍ່ຍັງຄານໄດ້ອີກ – -“
  3. ຄັ້ງທີ່ສາມ ຫລິ້ນ Socket 4, Pentium 60 MHz 64 RAM ຈາກນັ້ນ downgrade ລົງມາເປັນ Pentium 20 MHz 32 MB RAM ປະສົບກັບບັນຫານາ ໆ ປະການ ແຕ່ກໍ່ຍັງຜ່ານໄປໄດ້
  4. ແບບສຸດທ້າຍ ທົດລອງປັບໃຫ້ຕ່ຳສຸດ ໄດ້ເປັນ Socket 3, Pentium Overdrive 8 MHz & 20 RAM ຍັງຜ່ານອີກ = =” ແຕ່ CPU ຢູ່ທີ່ເພດານຕະຫລອດເວລາ

8mhz20mb.gif

ອີຕານີ້ຊ່າງມີຄົນອົດທົນໃນການລໍຄອຍອີຫລີ 😆

ທີ່ມາ – WinHistory.de [via Slashdot]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.