LaoSportFC.com

ແນະນຳເວັບໃຫມ່ຂອງຄົນລາວ (ດົນໆ ມີອອກມາເທື່ອຫນຶ່ງ ຊຶ້ງ Y_Y) www.LaoSportFC.com ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ນຳສະເຫນີຂ່າວສານກິລາໃນພາສາລາວ ເຖິງວ່າ ຕອນນີ້ຈະຍັງບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ຄາດວ່າ ອະນາຄົດ ຫນ້າຈະໄປໄດ້ດີ

ເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ ຈະນຳມາຈາກຫນັງສືພິມ ຈະເປັນການລາຍງານຂ່າວກິລາ ທັງໃນ ແລະນອກ ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ມີລະບົບສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເທື່ອ ຫວັງວ່າຕໍ່ໄປຄົງຈະມີ

ສາ….ທຸ! ຂໍໃຫ້ຢູ່ທົນ 🙂

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.