FFDShow MPEG-4 Video Decoder 20070221 rev952

ເວີຊັນໃຫມ່ຂອງໂປຣແກຣມຖອດລະຫັດໄຟລ໌ສຽງ ໄຟລ໌ພາບ ສະຫນັບສະຫນຸນຫລາກຫລາຍຟໍແມັທ ໃຊ້ງານງ່າຍ ຕົວເລືອກກໍ່ຫລາຍ ແຕ່ຄົນຮູ້ຈັກ (ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກ)ສ່ວນຫລາຍເຂົາບອກເຂົາໃຊ້ K-Lite ຫລາຍກວ່າ ແຕ່ຢ່າເຂົາ ເຮົານິຍົມ FFDShow 😉

ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກ ທີ່ນີ້

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.