OpenOffice.org v2.20 Beta 6


ໃຜຍັງບໍ່ເຄີຍໃຊ້ ກໍ່ຂໍແນະນຳໃຫ້ລອງໃຊ້ເບິ່ງ ມັນເປັນໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນພວກ Microsoft Word, Excel, Access ແລະ PowerPoint ໄດ້ ແຕ່ມີດີທີ່ວ່າຕົວໂປຣແກຣມນັ້ນເປັນ Opensource Software ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ (ຕາບເທົ່າທີ່ຍັງບໍ່ໄປລະເມີດ GPL)

OpenOffice ຄວາມຈິງໃຊ້ງ່າຍ ບ້ານເຮົາຫນ້າຈະມີການປະຊາສັມພັນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມດີໆ ແບບນີ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຫນ້າໄປຈະໄດ້ງ່າຍເມື່ອຕ້ອງ Switch ໄປ OpenSource Software ຕົວອື່ນໆ

ພໍດີໄປເຫັນມັນອອກ Beta ໃຫມ່ ເລີຍເອົາມາລົງ ສົນໃຈກໍ່…ດາວໂຫລດ

Technorati Tags: , , , , , ,

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.