Mozilla Firefox 3.0 Alpha 2

ທາງ Mozilla ເອົາ Gran Paradiso Alpha 2 ໄປໄວ້ໃນ FTP ແບບງຽງຊຽບ ຖ້າສົນໃຈຢາກດາວໂຫລດ ກໍ່ຄລິກເລີຍ

Gran Paradiso Alpha 2 ຈະອັພເດທ Gecko ໄປໃຊ້ v1.9 Alpha 2 ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໃນ 3a2 ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ win9x ໄດ້ອີກ ລວມເຖິງ mac os x 10.2. ຖ້າໃຜຢາກທົດສອບ Gecko Engine ກໍ່ໂຫລດໄດ້ ແຕ່ຖ້າໃຜສົນໃຈ Stability ກໍ່ຖ້າຕໍ່ໄປ  😎

Release notes

Source – Neowin

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.