LaoScript 7.00 beta (test) released

ເຜີແປ໊ບດຽວ… ອີຕາຈອນປ່ອຍ LaoScript ເວີ່ຊັ່ນ 7 ຕົວທົດສອບອອກມາແລ້ວ ໃນເວັບເພິ່ນບອກວ່າ ປັບປຸງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີກັບ​ Windows Vista ເພາະວ່າ ຕົວເກົ່າ 6.04 ມັນມີປັນຫາເລື່ອງ Keyboard mapping ທີ່ໄປຊົນກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນ Vista ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີພວກ minor conflicts ໃນ Vista

LaoScript for Windows v7.0 ຕົວໃຫມ່ນີ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows 2000, 2003, XP, Vista ເທົ່ານັ້ນ ພວກ 9x ອົດ ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Microsoft Office 2002, XP, 2003 ແລະ 2007 ເທົ່ານັ້ນ ເກົ່າກວ່ານີ້ ເປັນອັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະມີອີກຢ່າງຫນຶ່ງຄື ຈະຕ້ອງມີ License key ໃຫມ່ ຈະໃຊ້ພວກເກົ່າບໍ່ໄດ້ອີກ

ສຳຫລັບໃຜທີ່ໃຊ້ Windows Vista ແລະຕ້ອງການຈະໃຊ້ features ຂອງ LaoScript ເຊັ່ນ Lao menu Add-Ins, Lao spell-checking, Lao find/replace, Sorting ແລະ Romanization ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ LaoScript 7.0 ແຕ່ຖ້າຊິເອົາແບບພາສາລາວພໍໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ຮັບສົ່ງເມລໄດ້ ອ່ານເວັບພາສາລາວໄດ້ ພິມລາວໄດ້ ແບບນີ້ກໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ທີ່ມາກັບ Windows Vista ກໍ່ເຫລືອຢູ່ເຫລືອກິນແລ້ວ 😉

ສາມາດດາວໂຫລດ LaoScript for Windows 7.0b ໄດ້ຈາກ ຫນ້ານີ້

Source – LaoScript.net

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

2 thoughts on “LaoScript 7.00 beta (test) released”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.