Play Windows on Ubuntu using Vmware Player

ເຫັນໃນ Reddit ເລີຍເອົາມາແປແປະໄວ້ ເຜື່ອວັນຫນ້າອາດໄດ້ໃຊ້ ເປັນວິທີໃຊ້ Windows ໃນ Ubuntu ຜ່ານໂປຣແກຣມ Vmware Player

ຂັ້ນທຳອິດ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງ Vmware Player ກ່ອນ ທາງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບເພິ່ນແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງຜ່ານໂປຣແກຣມ Automatix ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໄດ້ດີ

ຖັດຈາກນັ້ນ ກໍ່ມາເບິ່ງວ່າ ຊິ mount windows installation ມາໃຊ້ແນວໃດ… ມີສອງວິທີ:

  1. Vmware Conventer – ວິທີນີ້ ມັນຈະ convert physical partition ທີ່ເຮົາລງ Windows ໄວ້ ໄປເປັນ partition image ເພື່ອໃຊ້ໃນ Vmware Player ເຊິ່ງຕ້ອງເສັຍເນື້ອທີ່ໃນ HDD ເທົ່າກັນກັບ partition ທີ່ລົງ Windows ໄວ້
  2. ໃຫ້ Vmware Player ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ partition ທີ່ລົງ Windows ມາໃຊ້ໂດຍກົງເລີຍ

ອ່ານລາຍລະອຽດວິທີເຮັດໄດ້ຈາກ AdviceSource.org

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.