Microsoft’s Multi-Touch Tablet PCs

[youtube gQpYEyy930I]

Source – TechEBlog

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

5 thoughts on “Microsoft’s Multi-Touch Tablet PCs”

  1. ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີ່ງເລີຍ ບໍ່ຮູ້ມັນເປັນແນວໃດ 😎

    ຊ່ວງສິ້ນເດືອນຫຍຸ້ງພິລຶກ ຈັກວຽກຫຍັງຕໍ່ວຽກຫຍັງ 🙁

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.