Freeware: Partition Logic v0.66

ໂປຣແກຣມຈັດການ Partition ໃນເຄື່ອງ ມີຄວາມສາມາດໃນການ create, delete, format, defragment, resize, ແລະຍ້າຍ partitions ລວມເຖິງແກ້ໄຂ attributes ຂອງ partitions ຕ່າງໆ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ພາຍໃຕ້ GNU General Public License

Partition Logic ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງແບບ Floppy Disk ແລະ CD-ROM ໂດຍດາວໂຫລດໄດ້ຈາກ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.