Interactive 3D Virtual Environment

ຜົນງານຂອງນັກວິທະຍາສາດຈາກແລັບຂອງ MIT ຄົນຫນຶ່ງຊື່ວ່າ Simon Greenwold ເພິ່ນສ້າງເຄື່ອງປະດິດ ທີ່ໃຊ້ໃນການລວມເອົາສະພາບແວດລ້ອມແທ້ໆ ມາໃສ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມສະເຫມືອນຈິງ ໂດຍອາໄສການທຳງານຜ່ານຫນ້າຈໍສຳຜັດ ແລະກ້ອງວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງທີ່ຕິດຢູ່ຫລັງຈໍພາບ ຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໃນສ່ວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມສະເຫມືອນຈິງ ໂດຍອາດຈະແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຫມາະກັບຄວມຕ້ອງການໄດ້ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ກັບງານຫລາກຫລາຍຂະແຫນງ

[youtube KdfY8ZKXxvc]

Source – TFOT [via TechEBlog]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “Interactive 3D Virtual Environment”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.