Windows Vista RTM Software Compatibility List

Windows Vista RTM Software Compatibility Listຖ້າໃຜກຳລັງຄິດຈະ Upgrade ໄປໃຊ້ Vista ໃນໄວໆ ນີ້ ຫລືກຳລັງສົງໄສວ່າ ຫາກອັພໄປແລ້ວ ໂປຣແກຣມເກົ່າໆ ເຮົາ ຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ບໍ່ ກໍ່ລອງມາກວດສອບຈາກ ລາຍຊື່ຂອງບັນດາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນ Windows Vista ທີ່ກຳລັງຈະມາໃນອີກມື້ສອງມື້ນີ້

ໂດຍລາຍຊື່ພວກນີ້ຈະອ້າງອິງສຳຫລັບ Windows Vista RTM (Build 6000) ຂຶ້ນໄປ

ມີການແບ່ງຫມວດຫມູ່ທີ່ຊັດເຈນ 3 ຫມວດໃຫຍ່ໆ ຄື

  1. ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໄດ້
  2. ໂປຣແກຣມທີ່ມີປັນຫາ ແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
  3. ໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ແລະກໍ່ຍັງແບ່ງເປັນຫມວດຫມູ່ຂອງໂປຣແກຣມປະເພດຕ່າງໆ ໄວ້ອີກເຊັ່ນຫມວດ AntiSpam & AntiSpyware, Financial, Games, Graphics/Design, System applications

Source – 9Down

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.