muslix64 ອ້າງ Blu-ray ຖືກເຈາະຮຽບຮ້ອຍ

ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມ hacker ກຸ່ມຫນຶ່ງທີ່ມີຫົວຫອກຂອງທີມໃຊ້ນາມແຝງວ່າ muslix64 (ມີຜົນງານ crack ແຜ່ນ HD DVD ສຳເລັດມາແລ້ວ –ພວກນີ້ບໍ່ນິຍົມ DRM–) ມາພ້ອມຄູ່ຫູຄົນໃຫມ່ Janvitos ພ້ອມກັບອ້າງວ່າ ສາມາດເຈາະ ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດຂອງແຜ່ນ Blu-ray ໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນ ຫລື drive ມັນເລີຍ ໃຊ້ພຽງໄຟລ໌ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງກຸ່ມ hacker (ຫນ້າຈະເປັນ cracker ຫລາຍກວ່າ) ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງເປັນພຽງເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເພາະສ່ວນຫລັກຂອງ Blu-ray ຄື BD+ ຍັງບໍ່ສາມາດເຈາະຜ່ານໄດ້ (ມີບາງກະແສວ່າຕອນນີ້ ຍັງບໍ່ມີຫນັງ BD ເລື່ອງໃດໃຊ້ BD+ ເທື່ອຊ້ຳ o_O?) ສະຫລຸບວ່າ ເຈາະ CPS unit key ໃນ Blu-ray ໄດ້ແລ້ວ ຈົບຂ່າວ

ທີ່ມາ – forum.doom9.org [via ZDNet Blog]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.