Goggles Flight Sim v0.94

ອອກຈະແປກແຫວກແນວແດ່ສຳຫລັບອັນນີ້ ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ເວັບໄຊທ໌ Goggles ເຂົາເປີດໃຫ້ບໍລິການບິນ ບິນຟຣີທົ່ວໂລກ ຜ່ານ Google Maps… (-_-)” ໂດຍ Goggles ຈະໃຊ້ Flash ອອກແບບ ສັ້ນໆ ກໍ່ຄືຫລິ້ນໃນ Flash ຫັ້ນແຫລ່ະ ເຮົາຈະສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະບິນຈາກຈຸດໃດຫາຈຸດໃດ ເມື່ອເລືອກແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະໂຫລດຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ພໍໂຫລດແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ບິນຟຣີລ່ະ!! ໃຜສົນໃຈກໍ່ເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ Goggles

ທີ່ມາ – GoogleSystem

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.