WordPress 2.0.7 Released

Wordpress

WordPress 2.0.7 ຕົວຈິງ ອອກມາແລ້ວ (ມື້ວານອອກ RC2) ໃນຕົວນີ້ຈະມີການແກ້ໄຂ ເລື່ອງລະບົບຄວາມປອດໄພເລັກນ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ມີເລື່ອງຂອງ Bug ໃນ​ 2.0.6 ກ່ຽວກັບ FeedBurner ນອກນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ WordPress

ທາງຜູ້ພັດທະນາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານ WordPress 2.0.6 ຫລືເວີຊັ່ນທີ່ຕ່ຳກວ່ານີ້ທຳການອັບເດທເປັນ 2.0.7 ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວີ່ຊັ່ນໃຫມ່ ລວມເຖິງວິທີອັບເດທ ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນ ທີ່ນີ້

ສຳຫລັບໃຜທີ່ຖ້າໃຊ້ 2.1 ຢູ່ ກໍ່ຖ້າໄປອີກຈັກຫນ່ອຍກໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າໃນບລັອກເຂົາບອກວ່າ ອີກປະມານທ້າຍເດືອນນີ້ຊິອອກເວີຊັ່ນ 2.1 ອອກມາແລ້ວ (ແຕ່ 2.0.x ຈະຍັງຄົງມີການອັບເດທຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ອີກຫລາຍປີ)

Changelog

  • Security fix for wp_unregister_GLOBALS() to work around the zend_hash_del_key_or_index bug in PHP 4 versions less than 4.4.3 and PHP 5 versions less than 5.1.4 with register_globals set to “On.”
  • Feeds now properly serve 304 Not Modified headers instead of mismatched 200/304 headers (a.k.a. the FeedBurner bug).
  • Backport of another 304 Not Modified fix from WordPress 2.1
  • Deleting WordPress Pages no longer gives an “Are You Sure?” prompt.
  • After deleting a WordPress Page, you are now properly redirected to the Edit Pages screen.
  • Sending an image at original size in Internet Explorer no longer adds an incorrect “height” attribute.

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “WordPress 2.0.7 Released”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.