Opera v9.10 build 8692

Opera

ເວີຊັ່ນໃຫມ່ຂອງ Opera, Build 8692 ເນັ້ນໄປທີ່ Fixes ຫລາຍກວ່າຈະເປັນ Features ໃຫມ່ໆ ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວີ່ຊັ່ນກ່ອນໆ ຫລາຍພໍສົມຄວນ ສຳຫລັບຄົນທີ່ມັກໃຊ້ Opera ເປັນປະຈຳ ແນະນຳໃຫ້ Update ທັນທີ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໄປຖາມຫາ Crack ອີກ ມັນຟຣີ ມັນຟຣີ ມັນຟຣີ! -_-”

Changelog ທີ່ເດ່ນໆ ກໍ່ມີເລື່ອງກິນ CPU 100% ເວລາເຮົາໃສ່ http:// ແລ້ວກົດ Enter, ແກ້ໄຂເລື່ອງຄ້າງເວລາເຮົາໄປ copy link address ບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນລິ້ງຄ໌ ນອກນນັ້ນກໍ່ເປັນພວກກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ ເຊັ່ນພວກ YouTube ເວລາເປີດເຕັມຈໍ ແລະກ່ຽວກັບເວັບ netvibes. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະບ່ອນດາວໂຫລດ ເບີ່ງໄດ້ຈາກ Opera.com

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.