WinRAR 3.70 beta 1

ເຖິງຈະເປັນ Beta ແຕ່ກໍ່ຫນ້າຈັບຕາມອງພໍສົມຄວນ ສຳຫລັບຄາມປ່ຽນແປງໃນສາຍ 3.7x ໂດຍທາງ RarLab ໄດ້ອອກ Beta 1 ອອກມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ກັນແລ້ວ ແລະໃນລຸ້ນນີ້ກໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງຫລັກໆ ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ງານໃນ Windows Vista ທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໄຟລ໌ ISO 13346, ຫນ້າຕ່າງບາງສ່ວນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ ໃຫ້ເຫັນລາຍຊື່ຂອງໄຟລ໌ຂະນະກຳລັງແຕກໄຟລ໌ ສ່ວນຕອນບີບອັດກໍ່ຈະສະແດງ Ratio ໃຫ້ພ້ອມເລີຍ ແລ້ວກໍ່ຍັງເລືອກໄດ້ອີກວ່າ ຢາກໃຫ້ເຫັນ Progress bar ຫລືຂີດສະແດງການທຳງານ ໃຫ້ເປັນແບບເກົ່າ ຫລືເປັນແບບຂອງ Windows Vista ກໍ່ໄດ້ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມປ່ຽນແປງທັງຫມົດໄດ້ຈາກ ຫນ້ານີ້

ທ່ານໃດໃຊ້ Windows Vista ຄືຊິເຫມາະກັບ Beta ຕົວນີ້ຢູ່, ສາມາດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ RarLab

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.