SIXAXIS ຮັບລາງວັນ Emmy award!?

ເລື່ອງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອມັກຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເຫມີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກແລ້ວ ເມື່ອຜົນປະກາດລາງວັນ Emmy award ໃນສາຂາ Technology and Engineering ຕົກເປັນຂອງ SIXAXIS –ມືເກມຂອງ PS3!!!

ຫລັງຈາກຜົນປະກາດອອກມາແລ້ວ Jack Tretton ເຊິ່ງເປັນ CEO ຂອງ Sony ໄດ້ອອກມາໃຫ້ສຳພາດຢ່າງຫນ້າບານວ່າ

“The overwhelming consumer demand and critical acclaim for PS3 is testament of the platform’s strength and the industry’s desire for a true next-generation entertainment system.”

ໂອ… ພະເຈົ້າ (-_-)”

ທີ່ມາ: GWN.com

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.