Windows DreamScene

ອີກຂ່າວຈາກງານ CES 2007, Microsoft ເອົາ Windows DreamScene ເຊີ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຂອງຫລິ້ນໃນ Windows Vista Ultimate Extra ມາສະແດງໃນງານ

DreamScene ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານພາບ video ເປັນ Desktop Background ໄດ້ ອ່ານຮອດນີ້ບາງທ່ານອາດສົງໄສວ່າ myhill.tv ເຂົາເຮັດແຕ່ດົນແລ້ວ ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ມີຄົນເຮັດດົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ອັນນີ້ມັນຕ່າງກັບອັນເກົ່າໆ ຢູ່ບ່ອນວ່າມັນສາມາດໃຊ້ High-Definition Video ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນກິນ GPU ແທນທີ່ຊິເປັນ CPU ແບບວິທີເດີມໆ ໂດຍ format ຂອງໄຟລ໌ວິດີໂອຈະເປັນ .mpeg ແລະ .wmv ເທົ່ານັ້ນ

ການໃຊ້ງານ DreamScene ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກາຣ໌ດຈໍທີ່ສະຫນັບສະຫນຸນການທຳງານຂອງ Windows Aero™ ນຳ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ ມີວິດີໂອສາທິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເບີ່ງພ້ອມ

ທີ່ມາ – WindowsUltimate.com [via WinCustomize, Neowin.net]

ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Mac OS X ຄົງຈະເຄີຍເຫັນເລື່ອງນອງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ເພາະວ່າໃນ OS X ກໍ່ເຮັດປະມານນີ້ໄດ້ຄືກັນ 😛

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.