Paint.NET v3.0 Beta 3

Paint.NET ເປັນໂປຣແກຣມຕົກແຕ່ງ ແກ້ໄຂຮູບພາບຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມາດແບບເຫລືອຢູ່ເຫລືອກິນ ສະຫນັບສະຫນຸນການທຳງານແບບ Multi-Layers, ໃຊ້ Undo ໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ, ໃສ່ Special Effects ຕ່າງໆ ໄດ້ ຖືວ່າເປັນນ້ອງໆ ຂອງ Adobe Photoshop ເລີຍ ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນ-ແຈກ-ຟຣີ ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງເລື່ອງຄ່າລິກຂະສິດອີກ 😀

ເວັບໄຊທ໌: getpaint.net
ດາວໂຫລດ: Paint.NET v3.0 Beta 3

Source: Neowin

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.