slideshare.net | YouTube ສຳຫລັບ Presentations

ເອ… ຊິໃຊ້ຄຳໃດດີນໍ້ ບ້ານເຮົາກໍ່ບໍ່ມີແບບນີ້ຫລາຍປານໃດແດ່. Slide Share ເປັນປະມານວ່າ YouTube ສຳຫລັບງານ Presentation ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ກໍ່ໄປໃນທຳນອງດຽວກັນກັບເວັບ YouTubeອືມ… ຖ້າເບີ່ງຊິດັງຊ່ຳໃດ

Source: Ajaxian

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.