Microsoft Releases First IE7 Update

ນັບເປັນອັບເດທທຳອິດຂອງ IE7 ຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດໂຕ IE7 ມາເລີຍ ໂດຍທີ່ອັບເດທໃຫມ່ນີ້ໄດ້ມີການແກ້ໄຂປັບປຸງກ່ຽວກັບລະບົບ Phishing Filter ເພາະວ່າ ກ່ອນຫນ້ານີ້ມັນມີບັກເຮັດໃຫ້ IE7 ດູດ CPU ເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້ງານເລີຍຊ້າເອົາຊ້າເອົາເມື່ອມີການທຳງານໃນສ່ວນຂອງ Phishing Filter (ເປັນສະເພາະບາງເວັບໄຊທ໌) ແຕ່ວ່າ ອັບເດທໃຫມ່ນີ້ ບໍ່ມີສຳຫລັບ Windows Vista

ໃຜຊິໃຊ້ ໃຜຊິອັບເດທແນວໃດກໍ່ເຮັດໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍໃຊ້ Firefox ຕໍ່ໄປ 😛

ດາວໂຫລດ Update ສຳຫລັບ Windows XP with Service Pack 2, x86-based versions
ດາວໂຫລດ Update ສຳຫລັບ Windows XP Professional, x64-based versions
ດາວໂຫລດ Update ສຳຫລັບ Windows Server 2003 with Service Pack 1, x86-based versions
ດາວໂຫລດ Update ສຳຫລັບ Windows Server 2003 with Service Pack 1, x64-based versions
ດາວໂຫລດ Update ສຳຫລັບ Windows Server 2003 with Service Pack 1, Itanium-based versions

Source: 9Down

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.