KishKish Lie Detector ເຄື່ອງຈັບຜິດຄົນຂີ້ຕົວະ

KishKish Lie Detector ເຄື່ອງຈັບຜິດຄົນຂີ້ຕົວະ

ຕໍ່ໄປຂາ Skype ທັງຫລາຍເວລາຊິເວົ້າຫຍັງອອກໄປຕ້ອງຄິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າຕອນນີ້ທາງ KishKish ເພິ່ນໄດ້ພັດທະນາ Add-on ສຳຫລັບໂປຣແກຣມ Skype

KishKish Lie Detector ຈະທຳຫນ້າທີ່ໃນການວິເຄາະສຽງແບບ Real-Time ແລ້ວກໍ່ບອກຜູ້ໃຊ້ງານວ່າ ຄູ່ສົນທະນາຂອງເຮົາກຳລັງເວົ້າແທ້ ຫລືຕົວະເຮົາຢູ່

ແຕ່ວ່າ ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ Add-on ສຳຫລັບ Skype ໂຕນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນອອກເທື່ອ ແລະກໍ່ຍັງບໍ່ມີລາຄາປະກາດອອກມາໃຫ້ຮູ້ກັນເທື່ອ ດັງນັ້ນ ຊ່ວງນີ້ທ່ານໃດທີ່ໃຊ້ Skype ຕ້ອງປັບຕົວແດ່ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ເຜື່ອວ່າມື້ຫນ້າຄູ່ສົນທະນາຂອງທ່ານເອົາໄປໃຊ້ຈັບຂີ້ຕົວະທ່ານ ແລ້ວຈະໄດ້ຫລີກທັນ 😛

Source: BBC News via Neowin

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.