Adobe Photoshop CS3 Beta v10.0 x 2006.12.08

ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄປອ່ານຂ່າວໃນ Ars ເຂົາລົງຂ່າວເລື່ອງ Photoshop CS3 ແລະກໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດ ຍັງບໍ່ທັນຂ້າມມື້ ກໍ່ອອກມາແລ້ວ ສຳຫລັບ Beta ທຳອິດນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງໃນຫລາຍໆ ສ່ວນໃນໂປຣແກຣມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ user interface ແບບໃຫມ່ (ໄດ້ຍິນວ່າອອກແບບໃຫມ່ຫມົດ) ເຄື່ອງມືໃຫມ່ (Smart filter, Auto Align and Auto Blend tool, Black & White conversion control ບລາໆ ບລາໆ ບລາໆ), ປັບປຸງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃນໂປຣແກຣມເຊັ່ນ quick select tool, improved curves and printing controls ເປັນອາທິ

ໃນໂປຣແກຣມຈະມີ Photoshop CS3, ImageReady CS3, Bridge CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Stock Photos CS3

ສຳຫລັບການຕິດຕັ້ງແມ່ນຕ້ອງມີ Key ແທ້ຂອງ Photoshop CS2 ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ Trial Mode ຄືທົດລອງໃຊ້ງານ ໃນໄລຍະເວລາສອງມື້

ດາວໂຫລດ

A Quick Look at the New Features in Photoshop CS3, Public Beta Preview at Photoshopuser.com
Source: 9Down

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.