Map of the Internet

ໃຜມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ IPv4 ເຫັນແຜນທີ່ນີ້ແລ້ວຄືຊິມັກ ເພາະວ່າມີຄົນແຕ້ມແຜນທີ່ຂອງ IPv4 ອອກມາໃຫ້ເຫັນພາບແບບງ່າຍໆ ວ່າມັນເປັນລັກສະນະຮູບຮ່າງກັນແນວໃດ ໂດຍຮຽງຈາກຊຸດຂອງ IP ເປັນກຸ່ມໆ ໄປ


ເວັບ xkcd

Source: Slashdot via Blognone

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.