Trailer: Final Fantasy XIII versus

ເປັນ Trailer ຕັ້ງແຕ່ຕອນງານ E3 ແຕ່ວ່າ ຫາກໍ່ມີໃຫ້ດາວໂຫລດ, ພາກນີ້ລົງໃຫ້ PS3 ແຕ່ບໍ່ຮູ້ປີໃດຟ້າໃດຊິໄດ້ຫລິ້ນ : P

*ພະເອກພາກນີ້ຂີ້ເກັກອີຫລີ

ດາວໂຫລດ

Source: all4game, gconsole

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.